บริหารจัดการอาคาร: การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นเหตุการณ์ทางกายภาพ กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนจำนวนมากสะสมในที่เดียวหรือย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ฟังก์ชั่นที่นี่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประจุลบ เมื่อกล่าวถึงกระแสไฟฟ้าเป็นที่เข้าใจกันว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ระหว่างจุดสองจุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า การเคลื่อนไหวนี้ไปสู่จุดที่อิเล็กตรอนมีค่าน้อยกว่าจุดที่มีมากขึ้น แรงดันไฟฟ้าคือความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดที่มีค่าการนำไฟฟ้าหรือระหว่างตัวนำกับพื้น

โดยพื้นฐานแล้วคำว่าไฟฟ้าเกิดจากคำว่าอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนหมายถึงอำพันในภาษาละติน

กระแสไฟฟ้าอยู่ในวงจรไฟฟ้าจากปลายบวกถึงปลายลบของแหล่งกำเนิด กระแสอิเลคตรอนมาจากจุดลบไปจนถึงจุดสิ้นสุดของแหล่งกำเนิด

อันตรายทางไฟฟ้าที่สำคัญในสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยรวมถึง: ตัวนำเปลือยความผิดพลาดของฉนวนความผิดพลาดของอุปกรณ์และความล้มเหลวไฟฟ้าคงที่ความร้อนสูงเกินไปและความร้อนสูงเกินไปและไฟฟ้าและไฟและการระเบิด ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่นี่คือความปลอดภัยในชีวิต เมื่อเกิดความผิดพลาดทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะมองหาวิธีที่จะกลับไปยังโลก ในเวลานี้มนุษย์ถูกสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นตัวนำ ทางเดินของกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษย์เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ขนาดของอันตรายนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้: แรงดันไฟฟ้า, ความต้านทานไฟฟ้าของร่างกาย, ค่าและความถี่ของกระแสไฟฟ้า, เวลาการเดินทางของกระแสไฟฟ้า, เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ตามมาในร่างกายและอายุของบุคคล

ความต้านทานรวมของร่างกายมนุษย์คือ 2500 โอห์ม กระแสที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถือเป็น 20 mA ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าสัมผัสของ 50 volts จึงถือว่าเป็นค่าขีด จำกัด สำหรับมนุษย์ ที่กระแสความถี่สูงมากความต้านทานของร่างกายจะเพิ่มขึ้นและระดับของอันตรายจะลดลง

บริการตรวจสอบดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ในบริบทนี้ บริษัท ของเราให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและพนักงานดังต่อไปนี้:

ตรวจสอบท่อ
การวัดความต้านทานลูป – ลูป
การวัดมอเตอร์ไฟฟ้า
การควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า
การควบคุมคุณภาพพลังงานไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า
การวัดการป้องกันไฟไหม้ไฟฟ้า
การวัดพัดลม
การวัดลำดับเฟส
การวัดที่ไม่สมดุลและเกินพิกัดในเฟส
การวิเคราะห์พลังงานฮาร์มอนิก
ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
การตรวจสอบการติดตั้งภายในเป็นระยะ
การวัดความต้านทานของฉนวน
การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
กระแสไฟรั่ว
กระแสไฟรั่วรั่วไหล
การวัดการป้องกัน Cathodic
การวัดการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
การวัดทางเทคนิคคอมเพรสเซอร์
การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร
การตรวจสอบของ motopumps
การวัดความต้านทานจำเพาะ
การทดสอบแบบพาเนล
การวัดสายล่อฟ้า
การวัดปั๊ม
วัดแรงดันไฟฟ้าหลัก
การวัดความต้านทานดินแบบเลือกจำเพาะ
การวัดความต่อเนื่อง
การตรวจทางความร้อน
การวัดความต้านทานกราวด์
การวัดหม้อแปลง
การวัดค่าฮาร์มอนิคแรงดัน
การวัดความต้านทานของฉนวน
การติดตั้งการดับเพลิง การตรวจสอบ
การวัดการป้องกันฟ้าผ่า