สภาผู้แทนราษฎรชิลีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่รับรองการสมรสของคนเพศกำเนิดเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียง 82 ต่อ 20 และงดออกเสียง 2 เสียงก่อนหน้านี้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วเช่นกัน เมื่อปี 2560 นางมิเชล บาเชเลต์ อดีตประธานาธิบดีชิลี ที่สนับสนุนแนวคิดสังคมนิยม เสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

ต่อมานายเซบาสเตียน ปิเญรา ประธานาธิบดีคนปัจจบัน ที่แม้มาจากฝั่งอนุรักษ์นิยม ก็ส่งเสียงสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผมว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีการสมรสเท่าเทียมในประเทศเรา นายปิเญรา กล่าวเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ถ้าเป็นได้แบบนี้ ประชาชนทุกคนโดยไม่เกี่ยวว่าจะมีรสนิยมทางเพศแบบไหน ก็จะได้ใช้ชีวิตด้วยความรักและสร้างครอบครัวโดยได้รับการคุ้มครองและมีศักดิ์ศรีตามที่พวกเขาต้องการและที่พวกเขาสมควรได้รับร่างกฎหมายนี้ จะมีการส่งให้นายปิเญราลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายหลังจากนี้