แบล็กเมล์

ข่าวเทคโนโลยี ผู้ป่วยบำบัดถูกแบล็กเมล์เป็นเงินสดหลังการละเมิดข้อมูลคลินิก

ผู้ป่วยหลายรายของคลินิกจิตบำบัดขนาดใหญ่ในฟินแลนด์ได้รับการติดต่อจากผู้หักหลังเป็นรายบุคคลหลังจากที่ข้อมูลของพวกเขาถูกขโมยไป ข้อมูลดูเหมือนจะรวมบันทึกประจำตัวส่วนบุคคลและบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงในการบำบัด